Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Posts tagged “Yoneda Kou

[Manga] Seinen Horeyasuku, Koi Narigatashi


Young men become infatuated easily, but find Love difficult

Mangaka: Yoneda Kou

Thể loại: Yaoi, dj, historical

Nhóm scan: Mirusmayhem

Trans:  Soo

Clean, PR, QC : Fox

00 (more…)