Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Posts tagged “Nakamura Asumiko

[Manga] A Sempai~ Quà mừng năm mới nho nhỏ~


A Sempai

Mangaka: Nakamura Asumiko

Thể loại: Yaoi, shool, romane

Nhóm scan: Le Pips

Trans:  Fox

00insert (more…)