Đồng ruộng thắm sắc hoa bờ ấy. Thong dong, chớ vội quay bước về…

Posts tagged “Kano Shiuko

[Manga] Bad sensei


Bad sensei

i74753

Tên tiếng viết: Thầy giáo xấu xa

Mangaka: KANO Shiuko

Thể loại: H-yaoi, OS

(định set pass cơ mà lười nghĩ, thêm nữa coi như quà trung thu muộn gửi các ty^^)

Nằm trong series oneshot “Escape”

(more…)